Huseby aktivitetsskole

elever i skolegården

Aktivitetsskolen ved Husebyskole er privatdrevet.

Åpningstider
Vi har åpent før og etter skoletid, det vil si at vi starter dagen klokken 7.30 og stenger klokken 17.00.
Vi passer på at de som er på morgenåpning kommer til klasserommet til skolestart, og vi tar imot barna når skoledagen er over.
Henting må skje innen klokken 16.45, slik at dere rekker å være ute til klokken 17.00.
Morgenåpning for alle basene er i et av klasserommene på 1. trinn.

Vi har åpent i alle skolens ferier med unntak av helligdager.
I juli har vi stengt. Vi holder også stengt første skoledag, da har vi planleggingsdag.

Telefon

Daglig leder: Karin Skaug 22703283   97003978

Etter klokken 13.20 kan dere også ringe rett til basene. Telefonnummerene dit er:

Base 1A og 1C: 99704895

Base 1B og 1D: 90023956

Base 2A, 2E og halve 2B: 99704980

Base 2C, 2D og halve 2B: 48297956

Base 3 (alle 3. klassingene) i det hvite huset: 22703281 97144725

Base 4 (4.klassingene) og

Base 5 ( 5.klassingene): 97009882

 

 

Gå til aktivitetsskolens nettside for mer informasjon aktivitetsskolenhuseby.no