Huseby aktivitetsskole

elever i skolegården

Aktivitetsskolen ved Husebyskole er privatdrevet.

Åpningstider
Vi har åpent før og etter skoletid, det vil si at vi starter dagen klokken 7.30 og stenger klokken 17.00.
Vi passer på at de som er på morgenåpning kommer til klasserommet til skolestart, og vi tar imot barna når skoledagen er over.
Henting må skje innen klokken 16.45, slik at dere rekker å være ute til klokken 17.00.
Morgenåpning for alle basene er i et av klasserommene på 1. trinn.

Vi har åpent i alle skolens ferier med unntak av helligdager.
I juli har vi stengt. Vi holder også stengt første skoledag, da har vi planleggingsdag.

Telefon

Daglig leder: Johan Butler Haugen 41177471   97003978
Etter klokken 13.20 kan dere også ringe rett til basene. Telefonnummerene dit er:

Telefoner på basene:
Base 1A og 1C: 99 70 48 95
Base 1B og 1D: 90 02 39 56
Base 2A og 2C: 48 29 79 56
Base 2B og 2D: 99 70 49 83
Base 3 (alle 3.klassingene)   : 22703281/82
                                                   97144725/90368543
Base 4(4.klassinger)              : 97009882
Base 5(5.klassinger)              : 91920252

Telefon kontor: 97003978  22703283

Gå til aktivitetsskolens nettside for mer informasjon aktivitetsskolenhuseby.no