Søke/Oppsigelse av plass

Når dere har blitt tildelt plass, vil medlemsskapet løpe inntil det sies opp. Eleven vil automatisk registreres ved neste årstrinn i forbindelse med overgang til nytt skoleår i juli/august. Dette gjelder til og med 4. trinn.

 

Søke om plass:

  • For å søke om plass i aktivitetsskolen må du fylle ut en kontrakt og sende den tilbake til oss.
  • Ta kontakt med AKS-kontoret via e-post for å få tilsendt kontrakten: Barneklubben.huseby@gmail.com


Oppsigelse av plass:

  • Plassen kan sies opp med 3 måneders varsel regnet fra den første i påfølgende måned. Sier du opp for eksempel 15. november, så vil oppsigelsestiden være desember, januar og februar.
  • Plassen kan ikke sies opp senere enn 1. februar. Grunnen til oppsigelsestiden er det økonomiske ansvaret eier har påtatt seg gjennom driften.
  • Oppsigelse skal skje skriftlig og sendes til: Barneklubben.huseby@gmail.com

 

Permisjon:

  • Det er ikke mulig å søke om permisjon fra AKS. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke på nytt igjen senere.

 

Endring av oppholdstid

Reduksjon / økning av oppholdstid kan gjøres med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra den første i påfølgende måned.