1. trinn

Lokaler:

1. trinn holder til i sine egne klasserom, også på AKS. Dette gjør at barna slipper å ta med seg sekker og klær til andre deler av skolen etter skoleslutt, og det blir enklere for foresatte å kunne sjekke skiftetøy og utstyr.

Kontakt oss:

Baseleder er Elizabeth Wood.

E-post: akshuseby.kull2122@gmail.com

Telefonliste:

Mobilene er bemannet fra klokken 13.15.

I ferie-AKS, når vi har åpent hele dagen: fra klokken 8.00.

919 20 252 er foreløpig nummer til hele 1. trinn.

  • 1A:
  • 1B:
  • 1C:
  • 1D:

 

Hva jobber vi med?

På det yngste trinnet bruker vi mye tid på å jobbe med å gjøre overgangen fra barnehage-skole så god som mulig. Vi legger derfor vekt på at barna skal oppleve trygghet, trivsel og mestring. Vi fortsetter med å øve på ferdigheter som vil gjøre barna selvstendige, for eksempel påkledning, hygiene og å klare å utføre oppgaver og gjøremål selv. Vi øver også mye på sosialt samspill, hvordan være en god venn og klassekamerat, ta hensyn til hverandre og hjelpe hverandre. 

"Fri lek" er også et område hvor vi får inn mye læring, for eksempel er det mye øving i både matematikk, turtaking, følge regler og mer i en runde brettspill.

Vi har også voksenstyrte aktiviteter hvor elevene for utfolde seg i gymsal, ute, formingsaktiviteter og mer. Se kurskatalog for mer info om dette.