3. trinn

Lokaler:

3. trinn har base nede i matsalen. Her er det rigget til med langbord som brukes til forskjellige aktiviteter. Elevene blir hentet av AKS-ansatte ved klasserommene sine etter endt skoledag, blir krysset inn og tar så med seg tingene sine ned i matsalen. Vi har utetid i store skolegård. 

Kontakt oss:

Baseleder er Karim Ali

E-post: karim.barneklubben@gmail.com

Telefonnummer:

971 44 725

Mobilen er bemannet fra klokken 13.30.

Gå hjem selv:

Ta kontakt med basen for å opprette avtale om at ditt barn kan gå hjem selv. Gi beskjed om hvilke dager dette gjelder, og klokkeslett barnet skal gå innenfor.

Hva jobber vi med?

Viktige mål for oss er at elevene skal oppleve trygghet, trivsel og mestring. Vi fortsetter med å øve på ferdigheter som vil gjøre barna selvstendige, for eksempel påkledning, hygiene og å klare å utføre oppgaver og gjøremål selv. Et annet stort fokus er å på sosialt samspill; hvordan være en god venn og klassekamerat, ta hensyn til hverandre og hjelpe hverandre. 

Vi har også voksenstyrte aktiviteter hvor elevene for utfolde seg i gymsal, ute, formingsaktiviteter og mer. Vi er også med på Huseby skoles satsing på IT.  Se kurskatalog for mer info om dette.