3. trinn

Lokaler:

3. trinn har base i 3. klasserommene i 1. etasje i østfløyen. Vi bruker også grupperom og matsalen til diverse aktiviteter. Vi har utetid i store skolegård. 

Kontakt oss:

Baseleder er Karim Ali

E-post: karim.barneklubben@gmail.com

Telefonnummer:

I uke 31 og 32 brukes bare 99 70 49 83 til alle klassene.

3A: 91 90 69 75

3B: 99 70 49 83

3C: 91 92 30 86

3D: 91 90 75 97 

Mobilene er bemannet fra skoleslutt.

Gå hjem selv:

Ta kontakt med basen for å opprette avtale om at ditt barn kan gå hjem selv. Gi beskjed om hvilke dager dette gjelder, og klokkeslett barnet skal gå innenfor.

Hva jobber vi med?

Viktige mål for oss er at elevene skal oppleve trygghet, trivsel og mestring. Vi fortsetter med å øve på ferdigheter som vil gjøre barna selvstendige, for eksempel påkledning, hygiene og å klare å utføre oppgaver og gjøremål selv. Et annet stort fokus er å på sosialt samspill; hvordan være en god venn og klassekamerat, ta hensyn til hverandre og hjelpe hverandre. 

Vi har også voksenstyrte aktiviteter hvor elevene for utfolde seg i gymsal, ute, formingsaktiviteter og mer. Vi er også med på Huseby skoles satsing på IT.  Se kurskatalog for mer info om dette.