Skolehage og uteskole

skolehage

Skolehagen oppgradert våren 2014

Huseby skole har i lang tid hatt egen skolehage i skolegården. I noen år har skolehagen dessverre ligget "brakk" etter at primus motor Astrid Kalhovd gikk av med pensjon. Nå har foreldre og elever, sammen med skolen børstet støvet av skolehagen igjen.

Lørdag 29. mars bidro nesten 100 foreldre og barn til at skolehagen ble satt i stand. Og nå skinner skolehagen i ny drakt. Dugnaden ble en stor suksess. Det var et engasjert, inkluderende og hyggelig arrangement for alle som var tilstede. Hardt arbeid ble akkompagnert av sosialt samvær, aktiviteter for barna, loddsalg med fine gevinster og flott servering av suppe, rundstykker, frukt og kaker. Alt dette i strålende vårsol og varme. Og en ekstra stor takk til skolehagearbeidsgruppa for flott regi og planlegging!

En stor takk til alle som har bidratt. Og en ekstra takk til Pernille Leivestad som har gått i bresjen.

Alt dette ble gjort i løpet av dugnaden:

·         ny duk og grus i grusganger i skolehagen

·         ny jord i parseller og i bed

·         beskjæring av busker og trær

·         oppsetting av ny utebod

·         rette og støtte opp platting og benker

·         etablering av bålplass (og ditto trefelling)

·         etablering av ny kompostbinge

·         oppsetting drivbenker

·         rake/rydde skråninger

·         bortkjøring av avfall

Nå gleder vi oss til å ta skolehagen i bruk, og til å få det til å spire og gro der!