NISK

Norsk intensivt språkkurs, NISK, er et undervisningsprogram som anvendes på Huseby skole , for å gi et ekstra tilbud for  elever som har mangelfulle norskspråklige ferdigheter. Hensikten er at elevene skal være bedre rustet til å delta i den ordinære opplæringen og lære de basale og grunnleggende norskspråklige ferdighetene som må ligge til grunn for å kunne følge opplæringsmålene i Kunnskapsløftet. Det er med andre ord forankret i Opplæringsloven § 2-8, 4.ledd og § 1-3.

Vi har informasjon på flere språk.

Ta kontakt med skolen for å få informasjon på eget språk