Informasjon om skolestart 2021

Barn som løper i skolegård

Hva skjer første skoledag?

Den aller første skoledagen er en viktig merkedag – og uten tvil en stor overgang i barnets liv. Her på skolen heises flagget og vi står klare til å ta barna imot når de ankommer store skolegård litt før klokken 12, 16.august. Vi håper å slippe koronarestriksjoner i år, og forutsatt det, samles alle elevene som skal starte på skolen med sine foresatte i skolegård. Klokken tolv starter vi med sang fra fadderelever, presentasjon av lærerne og opprop av elever til de fire klassene.

Skal foreldrene være med hele første dagen?

Når elevene går inn i klasserommene sammen med læreren sin og klassen sin, får foreldrene være med inn – men bare et par minutter for å ta et bilde av begivenheten. Så må de forlate klasserommet, og vi gir beskjed om hvor og når de skal møte for å hente elevene. Vi pleier å være ferdige etter en times tid den første skoledagen.

Når får foresatte beskjed om hvilken klasse barnet skal gå i?

I år sendes klasselister ut i slutten av uke 24, senest uke 25 per e-post.

Hva skjer de første skoledagene (myk start eller rett på)?
Den første tiden på skolen pleier å gå veldig fint. Og husk at vi har masse erfaring i å hjelpe barna til rette. Det er lov å bruke litt tid på å bli skolebarn – og for de aller fleste er rutinene på plass når høstferien kommer i uke 40. Det er viktig at vi som er voksne rundt lytter til barna og viser støtte og trygghet. Vi ønsker også at elevene i størst mulig grad skal få komme inn i skolen uten at foreldrene blir med inn. Det vil være en fast oppstillingsplass for elevene i lille skolegård, og det er her de voksne tar avskjed når skoleklokka ringer klokken 0830.

Lenke til informasjon om å starte på Oslo kommunes nettsider finner dere her.
Lenke til informasjon om skolestart og skolestartbrosjyren på flere språk, på Oslo kommunes nettsider finner dere her.