Skolepatrulje

Gutt og jente, med skoleelementer

I tillegg har vi skolepatrulje i fotgjengerovergangen ved Stasjonsveien/Landingsveien, og ved Sørkedalsveien/Ostadalsveien. Skolepatruljen står på post hver morgen før skolen starter.

For å unngå trafikkfarlige situasjoner og for å lette jobben til SP, føler vi det er viktig å informere dere foreldre om hva slags regler og rutiner de har å forholde seg til.

Først og fremst er SP til for skolebarna. Deres oppgave er ikke å stoppe trafikken, men å sørge for at skolebarna kommer trygt over veien. SP har sikkerhetssoner (som må være ”bilfrie” før de kan slippe over gående) å forholde seg til når de er på patrulje. Hvis det er kjørende innenfor de bestemte sonene, kan SP ikke slippe elever og andre gående over veien. De sperrer da gangfeltet for gående med flagget. Når bilene er utenfor sikkerhetssonen, fører SP flagget ut i veibanen slik at elevene kan krysse gangfeltet. Da har de kjørende plikt til å stoppe! Trafikketaten administrerer, godkjenner og kontrollerer jevnlig patruljene.

Det er viktig at dere som følger barna til skolen respekterer SP, og er et godt forbilde for de små elevene. Hvis dere ikke respekterer SP, så er det ikke sikkert barna gjør det når de skal gå alene heller. SP gjør en viktig jobb som vi håper også dere foreldre vil støtte positivt opp om!

Skolepatrulje

Skolepatruljeinspektør ved Huseby skole:  Kenneth Røsberg