Mobbing i skolen

elever i skolegården

Alle elver i grunnskolen har rett til et godt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivesel og læring. Informasjon om hvordan skolen jobber og tips til foreldre finner du i dokumentet på høyre side.