Permisjonsreglement

Fra og meg august 2013, ble et nytt og mer restriktivt permisjonsreglement vedtatt med tverrpolitisk enighet i Osloskolen. Hensikten med det nye reglementet er å ivareta elevenes læring innenfor klassefellesskapet. Elevens ferie- og fridager skal avvikles innenfor de 175 dagene det er skolefri i løpet av skoleåret, og det skal normalt ikke innvilges permisjon for ytterligere ferie eller familiesammenkomster.

På Huseby innvilges det derfor ikke permisjon, hverken for en dag eller flere til ekstra ferier eller familieopplevelser, med mindre det foreligger helt spesielle grunner. Anledninger det vil kunne gis permisjon til, kan være begravelse eller bryllup i til familiemedlemmer i nær relasjon til eleven. Men skolen vil ikke innvilge permisjoner til "dannelsesreiser", eller spesielle anledninger til utenom det vanlige opplevelser.

Dersom foresatte velger å ta barnet ut av skolen uten innvilget permisjonen, gjøres det på eget ansvar. Eleven blir da registrert med ugyldig fravær, og lærerne skal ikke bruke tid på tilrettelegging og etterarbeid for eleven som uteblir fra undervisningen.

Du kan lese hele reglementet på Oslo kommunes nettsider.