Skole-hjem samarbeid

Skolens innsats for å involvere foreldre, og skape en felles forståelse for vårt læringsarbeid både faglig og sosialt er helt nødvendig for å skape gode resultater. For oss er det å ha foreldre med når det kniper, helt avgjørende for å lykkes.

Skole–hjem samarbeidet hviler på to pilarer:

  • Foreldre er hovedansvarlige for egne barn, også når det gjelder opplæring.
  • Skolen er ansvarlig for å innholdet i opplæringen. Skolen er også ansvarlig for at samarbeidet med hjemmene finner sted, og samtidig tar foreldrenes hovedansvar for opplæringen på alvor.

 

Se mer informasjon på Oslo kommune sine informasjonssider:

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/kvalitet-i-osloskolen/samarbeid-mellom-hjem-og-skole/