Læringsbrett på Huseby skole

Laeringsbrett i bruk

Visjonen for prosjekt læringsbrett på Huseby er Forberedt for fremtiden

Skoleåret 16/17 undersøkte vi mulighetene for innføring av læringsbrett på sjette trinn, for å bruke disse som piloter.

Ved oppstart av inneværende år ble det kjøpt inn læringsbrett til alle elever på sjette trinn, og ledelse og lærere fikk grundig opplæring i hvordan brettene skal brukes.

Etter få måneder ser vi allerede viktige fordeler; elevene blir mer aktive i sin læringsprosess, de utvikles til å bli mer produktive i sin læringsform (fra konsumenter til produsenter), undervisningen blir mer variert metodisk, IKT blir naturlig integrert som grunnleggende ferdighet, flere opplever økt grad av gleder ved skolearbeid og økt motivasjon til å jobbe med skolearbeid, mange opplever også større grad av mestring på skolen.

Vi er samtidig  bevisst at det forekommer fallgruver, som for eksempel distraksjon og avsporinger på nettet hos elever. God klasseledelse er dessuten like viktig i et klasserom der læringsbrett blir brukt som læringsverktøy som andre steder. Huseby skole tar alle fallgruvene på alvor og vil jobbe aktivt med strategier for å forebygge disse.

Læringsbrettene er nå en basis i undervisningen.  I starten brukes de hovedsakelig knyttet til basisfagene, men gjennom året vil brettene innføres i alle fag.