Bli med i korpset vårt!

Korpset

Opptak til Aspirantkorpset pågår frem til høstferien
Elever ved Huseby og Holmen skoler er velkommen
Målgruppe er 2. til 4.klassinger

Informasjon og instrumentprøving i førsteklassegangen på 
Huseby Skole (inngang B):
tirsdag  11.september kl 18-19
torsdag 13.september kl 18-19

Ved spørsmål, kontakt
Hedvig Krogsbøl, 900 87 467
Per Christian Kittilsen, 958 19 251

Aspirantkorpset har fellesøvelser torsdager kl 17-18
www.husebyskolekorps.no/bli-med-i-korpset/