Det går mot vår på Huseby skole

Vår på Huseby skole

I en tid hvor vi alle er med på en nasjonal dugnad, er det godt å se at dugnadsånden lever videre i de flotte barna på Huseby skole.

Dette diktet fra Halldis Moren Vesaas sier mye fint om det å gi.

Tung tids tale
Det heiter ikkje: eg – no lenger.
Heretter heiter det: vi.

Eig du lykka så er ho ikkje lenger
berre di.

Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.

Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.

Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!

Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.

Det hjelper da litt, nokre få forfrosne
at du er varm!