På 1. trinn har vi blitt mer kjent med skolehverdagen og uteskole

Tur