Til alle elever ved Huseby skole

Barnekonvensjonen

Sosiallærer og rektor vil gjerne snakke med deg, dersom du trenger en å prate med mellom klokken 08.30-14.00 på telefon og e-post.

Sosiallærer Inger Anne Haugli Lie:
Ingeranne.hauglilie@ude.oslo.kommune.no
Mobil: 9774888

Rektor Kathrine Wegge:
kathrine.wegge@ude.oslo.kommune.no
Mobil:41647029