Utsatt Rusken for 7C

Rusken 7c

Elevene var mest opptatt av at vi måtte gå et sted hvor det var mye søppel. Alle ville vi skulle rydde langs bekken i Mærradalen. Det ble funnet alt fra flasker til en gammel kjøkkenmaskin.

Hele klassen var veldig fornøyde med innsatsen, og var enige i at det er viktig å rydde for klima.