Velkommen tilbake til et nytt skoleår på Huseby skole.

Barn som løper i skolegård

Skolene i Oslo er nå på grønt nivå smittevermessig. Det innebærer at vi må ha noen forholdregler for oppstarten på første trinn.

  • Hver elev kan ha med seg to voksne den første dagen
  • Vi organiserer sitteplasser for elevene i fire grupper (klassevis) - elevene setter seg på plasser tilhørende den klassen de skal begyne i. De voksne stiller seg i bakgrunnen - og holder en meters avstand til hverandre
  • Ingen klemming, eller håndhilsing! 
  • Når klassene er ropt opp, går de inn sammen med læreren sin, de voksne må si hade ute.
  • Elevene er ferdige 1345 - da følges de ut i skolegården av læreren sin
  • Andre skoledag følger foreldrene elevene til lille skolegård, der de stiller opp klassevis og følges av lærer inn i bygningen

Velkommen alle sammen! Vi gleder oss veldig!