Ledelse og ansatte

Ledelsen


Kathrine Wegge - Rektor  
                                                          
kathrine.wegge@ude.oslo.kommune.no

Camilla E. Torsæter -  Assisterende rektor       
Ansvarlig for 6. og 7.trinn
camilla.torsaeter@ude.oslo.kommune.no

Lene Kvalsnes - Inspektør   
Ansvarlig for 4. og 5.trinn
lene.kvalsnes@ude.oslo.kommune.no

Marianne Kjeverud Astrup - Inspektør
Ansvarlig for 1.,2. og 3. trinn
Marianne.Kjeverud.Astrup@ude.oslo.kommune.no


Administrasjonen

Unni Danielsen - Kontorleder
Unni.Danielsen@ude.oslo.kommune.no

Elisabeth Raad Bjørnstad - Konsulent                                  
elisabeth.bjornstad@ude.oslo.kommune.no

Inger Anne Haugli Lie - Sosiallærer  
IngerAnne.HaugliLie@ude.oslo.kommune.no

Britt Kongsvik - Biblioteklærer
britt.kongsvik@osloskolen.no                                                     

Mohammed Corr - Vaktmester                                                              
mohammed.corr@osloskolen.no

 

Ansatte

Kontaktlærere trinn 1
1A Hans Hübert
1B Marit Dancke Arnesen
1C Kim André Lyngås
1D Camilla Klafstad

Kontaktlærere trinn 2
2A Siv Bogsveen
2B Kaja Nordang
2C Anne Christine Gunnerød
2D Kamilla Notto Simensen
2E Anne Marte Vangerud

Kontaktlærere trinn 3
3A Aleksander Hansen
3B Anna Fløystrand
3C Silje Marie Schau
3D Kristi Brøvig

Kontaktlærere trinn 4
4A Unni Torvund
4B Helèn S. Susrud
4C Silje Haukås
4D Maren Bråtesveen
4E Kari Gjefsen

Kontaktlærere trinn 5
5A Cassandre Bach-Gansmo
5B Marthe Blybakken, Renate Olaussen
5C Lars Myrvold
5D Magnus Torbjørnsen

Kontaktlærere trinn 6
6A Henny Saugnes
6B Vegar Helgesen
6C Charlotte Døhlie
6D Thomas Overen

Kontaktlærere trinn 7
7A Knut-Erik Giske
7B Annette Lundgaard
7C Marius Muggerud

Spesialpedagoger
Cecilie Bjerke
Doris Johannessen
Gudny H. Lundstadsveen
Henriette Slettvold
Kaja Borgen
Kjersti Due
Kjersti H. Mo

Faglærere
Cato Kofstad
Elin Utne
Elisabeth Ribe Nilsen
Espen Hårstad
Eva Sørlie
Johan Haugen
Karoline Vatne Rottem
Katarina Storalm
Laila Vehus
Lars Erik Skårås
Lena Cappelen Wangen
Linda Gustavsen
Linda Syvertsen
Liv-Tone Nilsen
Markus Smith

Assistenter
Ali Josefsen
Aina Stenberg
Eivind Nilsen
Emil Larsen
Kirsten Bjaaland
Krister Evensen
Mats Kristiansen
Olav Gundhus
Tina Reman 

I permisjon
Iselin Gunderrud
Jørund Finborud
Kenneth Røsberg
Line Hestås
Merete Nymoen

Tilsynsvakter
August Torsæter             tirsdag og torsdag  99417972
Olav Gundhus                 mandag og onsdag 99107799