Ledelse og ansatte

Ledelsen

 

Kathrine Wegge - Rektor                                                            

kathrine.wegge@ude.oslo.kommune.no

 

Camilla E. Torsæter -  Assisterende rektor       

Ansvarlig for 6. og 7.trinn

camilla.torsaeter@ude.oslo.kommune.no

 

Lene Kvalsnes - Inspektør   

Ansvarlig for 4. og 5.trinn                           

lene.kvalsnes@ude.oslo.kommune.no

 

Marianne Kjeverud Astrup - Inspektør

Ansvarlig for 1.,2. og 3. trinn

Marianne.Kjeverud.Astrup@ude.oslo.kommune.no

 

Administrasjonen

 

Hellen Moseby – Kontorleder                                                

hellen.moseby@ude.oslo.kommune.no

Unni Danielsen - Kontorleder

Unni.Danielsen@ude.oslo.kommune.no

Elisabeth Raad Bjørnstad - Konsulent                                  

elisabeth.bjornstad@ude.oslo.kommune.no

Inger Anne Haugli Lie - Sosiallærer  

IngerAnne.HaugliLie@ude.oslo.kommune.no

Britt Kongsvik - Biblioteklærer

britt.kongsvik@osloskolen.no                                                     

Mohammed Corr - Vaktmester                                                              

mohammed.corr@osloskolen.no

 

 

Ansatte

Kontaktlærere trinn 1

1A Hans Hübert

1B Marit Dancke Arnesen

1C Kim André Lyngås

1D Camilla Klafstad

 

Kontaktlærere trinn 2

2A Siv Bogsveen

2B Kaja Nordang

2C Anne Christine Gunnerød

2D Kamilla Notto Simensen

2E Anne Marte Vangerud

 

Kontaktlærere trinn 3

3A Aleksander Hansen

3B Anna Fløystrand

3C Silje Marie Schau

3D Kristi Brøvig

 

Kontaktlærere trinn 4

4A Unni Torvund

4B Helèn S. Susrud

4C Silje Haukås

4D Maren Bråtesveen

4E Kari Gjefsen

 

Kontaktlærere trinn 5

5A Cassandre Bach-Gansmo

5B Marthe Blybakken, Renate Olaussen

5C Lars Myrvold

5D Magnus Torbjørnsen

 

Kontaktlærere trinn 6

6A Henny Saugnes

6B Vegar Helgesen

6C Charlotte Døhlie

6D Thomas Overen

 

Kontaktlærere trinn 7

7A Knut-Erik Giske

7B Annette Lundgaard

7C Marius Muggerud

 

Spesialpedagoger

Cecilie Bjerke

Doris Johannessen

Gudny H. Lundstadsveen

Henriette Slettvold

Kaja Borgen

Kjersti Due

Kjersti H. Mo

 

 Faglærere

Cato Kofstad

Elin Utne

Elisabeth Ribe Nilsen

Espen Hårstad

Eva Sørlie

Johan Haugen

Karoline Vatne Rottem

Katarina Storalm

Laila Vehus

Lars Erik Skårås

Lena Cappelen Wangen

Linda Gustavsen

Linda Syvertsen

Liv-Tone Nilsen

Markus Smith

Assistenter

Ali Josefsen

Aina Stenberg

Eivind Nilsen

Emil Larsen

Kirsten Bjaaland

Krister Evensen

Mats Kristiansen

Olav Gundhus

Tina Reman

 

I permisjon

Iselin Gunderrud

Jørund Finborud

Kenneth Røsberg

Line Hestås

Merete Nymoen

 

Tilsynsvakter

August Torsæter             tirsdag og torsdag  99417972

Olav Gundhus                 mandag og onsdag 99107799