Ledelse og ansatte

Ledelsen


Kathrine Wegge - Rektor  
                                                          
kathrine.wegge@ude.oslo.kommune.no

Camilla E. Torsæter -  Assisterende rektor       
Ansvarlig for 6. og 7.trinn
camilla.torsaeter@ude.oslo.kommune.no

Jonny Borgås - Inspektør   
Ansvarlig for 4. og 5.trinn
jonny.borgas@ude.oslo.kommune.no

Marianne Kjeverud Astrup - Inspektør
Ansvarlig for 1.,2. og 3. trinn
Marianne.Kjeverud.Astrup@ude.oslo.kommune.no


Administrasjonen

Unni Danielsen - Kontorleder
Unni.Danielsen@ude.oslo.kommune.no

Elisabeth Raad Bjørnstad - Konsulent                                  
elisabeth.bjornstad@ude.oslo.kommune.no

Inger Anne Haugli Lie - Sosiallærer  
IngerAnne.HaugliLie@ude.oslo.kommune.no

Britt Kongsvik - Biblioteklærer
britt.kongsvik@osloskolen.no                                                     

Mohammed Corr - Vaktmester                                                              
mohammed.corr@osloskolen.no

 

Ansatte

 

Kontaktlærere trinn 1:

1A Ingrid Marie Nyhus

1B Marit Dancke Arnesen

1C Helle Maria Jansen

1D Marianne Fladmark

1E Anna Fløystrand

 

Kontaktlærere trinn 2:

2A Hans Hübert

2B Hilde Løkhaug

2C Charlotte Skaar

2D Camilla Klafstad

 

Kontaktlærere trinn 3:

3A Siv Bogsveen

3B Anna Barbara Sagvolden

3C Markus Smith

3D Charlotte Døhlie

3E Anne Marte Vangerud

 

Kontaktlærere trinn 4:

4A Aleksander Hansen /Line Hestås

4B Sondre Midtun

4C Silje Marie Schau

4D Kristi Brøvig

 

Kontaktlærere trinn 5:

5A Marius Muggerud

5B Torunn Syvertsen

5C Silje Haukås

5D Annette Lundgaard

5E Markus Nyhagen

 

Kontaktlærere trinn 6:

6A Cassandre Bach-Gansmo

6B Kenneth Røsberg

6C Lars Myrvold

6D Magnus Torbjørnsen/Renate Olaussen

 

Kontaktlærere trinn 7:

7A EliseFosshaug

7B Vegar Helgesen Annette Lundgaard

7C Frans Peter Bull Enger

7D Thomas Overen

 

Spesialpedagoger:

Kristian Degnæs

Fredrik Fongen

Gudny H. Lundstadsveen

Henriette Slettvold

Kaja Borgen

Lotte Finnerud

Kjersti H. Mo

 

Faglærere:

Cato Kofstad

Elisabeth Ribe Nilsen

Espen Hårstad

Eva Sørlie

Anna Hedberg

Karoline Vatne Rottem

Lars Erik Skårås

Linda Syvertsen

Liv-Tone Nilsen

 

Assistenter:

Ali Josefsen

Aina Stenberg

Tina Remann

Mats Kristiansen

 

I permisjon:

Lene Kvalsnes

Doris Johannesen

Kjersti Due

Knut Erik

Marte Blybakken

 

Tilsynsvakter:

Sander Torsæter             mandag og onsdag 94874981

Olav Gundhus                 tirsdag og torsdag 99107799