Vår profil

elever i skolegården

Huseby skole ble grunnlagt i 1861, og har alltid vært et viktig kultursentrum i nærmiljøet. Elevtallet er 713, og stadig økende. Skolen bygges derfor ut med plass til 7 nye klasser.

Huseby ligger i flotte omgivelser, og trinnene er flinke til å knytte uteområdene i nærmiljøet inn i uteskolen. Skolehagen er flittig i bruk, og her kobles grunnleggende ferdigheter til praktisk natur- og miljøfag.

Elevene representerer et kulturelt mangfold, og det arbeides for at alle skal bli sett og respektert for sine kulturelle særpreg, og at alle skal oppleve et godt og trygt psykososialt miljø.

Alle skolens elever skal få forløst sitt læringspotensial, både ved tilrettelegging av undervisningen og ved å bli stilt tydelige krav og forventninger til.