Vår profil

elever i skolegården

Huseby skole ble grunnlagt allerede i 1861, og har alltid vært et viktig kultursentrum i nærmiljøet. Elevtallet er i 2017 733, og stadig økende. Det er drøyt åtti ansatte ved skolen.

Huseby er en 1-7 skole, beliggende i Nordre Aker bydel like ved Hovseter T-banestasjon. Skolen ligger nær marka med flotte friområder rundt. Klassene er flinke til å bruke uteområdene i nærmiljøet i undervisningen. Skolehagen vår er også flittig i bruk, og her kobles grunnleggende ferdigheter til praktisk natur- og miljøfag.
Elevene representerer et kulturelt mangfold, og det arbeides for at alle skal bli sett og respektert for sine kulturelle særpreg, og at alle skal oppleve et godt og trygt psykososialt miljø.
Skolens slagord "et godt sted og lære og et godt sted å være" – understreker betydningen av at alle skolens elever skal få forløst sitt læringspotensial, både ved tilrettelegging av undervisningen og ved å bli stilt tydelige krav og forventninger til.