Driftsstyret

Inger Utklev Gjerulfsen, representant H  Inger.gjeruldsen@sas.no

Ingrid H. Losnedal, representant A   ihlosnedahl@gmail.com

Mia Skjøld-Lorange, representant MDG  Mia.a.s.j@gmail.com

Marit Getz Wold, vara A 

Alf Saxlund vara MDG  apbjercke@gmail.com

Espen Stenstad, leder  Espen.Stenstad@telenor.com

Silje Nordbø, foreldrerepresentant  silje.nordboe@multiconsult.no

Liv-Tone Nilsen, ansatterepresentant liv-tone.nilsen@osloskolen.no

Lars Erik Skårsås, ansatterepresentant  lars.skaras@osloskolen.no

Katarina Storalm, vara ansatterepresentant katarina.storalm@osloskolen.no

Maren Bråtesveen, vara ansatterepresentant maren.bratsveen@osloskolen.no

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Drawing of a city

Hovedoppgaver for driftsstyret Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering
Drawing of a city