Driftsstyret

Høstens møter:

18.09.2017 og 20.11.2017 klokken 17:00

 

Medlemmer:

Alf Bjercke, leder av driftsstyret alf.bjercke@pragroup.no

Inger Utklev Gjerulfsen, representant H  Inger.gjeruldsen@sas.no

Oscar Christopher Husebye, vara H oscarhusebye@gmail.com

Mia Skjøld-Lorange, representant MDG  Mia.a.s.j@gmail.com

Alf Saxlund, vara MDG  lexn@getmail.no

Runar Eggen, representant A runareggen@yahoo.com

Marit Getz Wold, vara A maritgw@hotmail.com

Silje Nordbø, foreldrerepresentant  silje.nordboe@multiconsult.no

Liv-Tone Nilsen, ansatterepresentant liv-tone.nilsen@osloskolen.no

Lars Erik Skårsås, ansatterepresentant  lars.skaras@osloskolen.no

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

 

Drawing of a city

Hovedoppgaver for driftsstyret Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering
Drawing of a city