Hovedseksjon

Om AKS Huseby

AKS

Fra 01.08.23 ble Barneklubben, som har vært en foreldrestyrt aktivitetsskole siden begynnelsen av 90-tallet, en del av Oslo kommunes kommunale AKS. Dette er en viktig overgang for at skole og aktivitetsskole skal fremstå mer enheltlig og oversiktlig. Vi ber likevel om litt forståelse for at det i en overgangsfase kan være rutiner og systemer som må justeres.

Lokaler og bemanning

I år har vi om lag 300 barn fra 1.–5. klasse. AKS er organisert i flere avdelinger, kalt baser. Hver base har en baseleder og assistenter etter hvor mange barn basen har. Normal bemanning er omtrent 13 barn per ansatt.

Vi deler lokaler med skolen, og 1., 2.  og 3. klassebasene har derfor sine baser på klasserommene til barna. 4. klassebasen holder til i Det hvite huset som er den gamle skolebygningen til Huseby skole.