Om AKS Huseby

AKS

Barneklubben er en foreldrestyrt aktivitetsskole og ble opprettet på begynnelsen av 90-tallet, og har siden da jobbet for å gi barna en fin hverdag med varierte aktiviteter og omsorg.

Lokaler og bemanning

I år har vi om lag 240 barn fra 1.–5. klasse. Aktivitetsskolen/Barneklubben er organisert i flere avdelinger, kalt baser. Hver base har en baseleder og assistenter etter hvor mange barn basen har. Normal bemanning er omtrent 13 barn per ansatt.

Vi deler lokaler med skolen, og 1., 2.  og 3. klassebasene har derfor sine baser på klasserommene til barna. 4. klassebasen holder til i «Det Hvite Huset» som er den gamle skolebygningen til Huseby skole.

5. holder til både på egne klasserom og på spesialrom, alt etter hvor stor gruppen er og hvilke aktiviteter de har.
Vi bruker også gymsal og andre klasserom til diverse aktiviteter og kurs.
Kontoret vårt ligger i skolebygningen inngang E.

Drift

Barneklubben har et foreldredrevet styre og øverste organ er årsmøtet. Vedtektene regulerer både årsmøtets funksjoner og styrets oppgaver. Styret består av leder, økonomisk ansvarlig, og 5 styremedlemmer med varierende oppgaver. De ansattes tillitsvalgte er også med, samt daglig leder er sekretær.