Hovedseksjon

Dagsrytme

  • 07:30   Morgen-AKS
  • 08:30   Skolestart
  • 13:15   Og utover: Skoleslutt - Elevene krysses inn på AKS. Utetid og lekselesing.
  • 14:30   Spisetid
  • 15:00   Aktiviteter starter
  • 16:00   Aktiviteter avsluttes / ryddetid
  • 16:15   Rolige aktiviteter på basene
  • 16:30   AKS stenger

I all hovedsak ser dagene våre slik ut, men endringer kan selvfølgelig forekomme.