Hovedseksjon

Inndeling av skoledagen

1.–4. trinn

08.30–10.00 Undervisning

10.00–10.15 Friminutt

10.15–11.15 Undervisning

11.15–11.30 Spising

11.30–12.00 Friminutt

12.00–13.30 Undervisning

13.30–13.40 Friminutt

13.40–klassene har ulike sluttider

 

1. trinn slutter 13.15 hver dag

2. trinn har en dag de slutter 12.45

 

5.–7.trinn

08.30–10.00 Undervisning

10.00–10.15 Friminutt

10.15–11.45 Undervisning

11.45–12.00 Spising

12.00–12.30 Friminutt

12.30–13.30 Undervisning

13.30–13.40 Friminutt

13.40– klassene har ulike sluttider