Hovedseksjon

FAU - Foreldrenes arbeidsutvalg

FAU-styret:

Marie Bjella marie.bjella@gmail.com

Erik Hanseid erik@hanseid.no

Stina Turkerud Bjørge stinatb@proton.me

Haakon Olav Sato haakonsato@gmail.com (Kasserer)

FAU

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Nettsiden til fug.no har mange god råd til foreldre.
Foreldre som ønsker å ta verv på skolen kan også få veiledning her.

Sjekk ut fug.no for mer informasjon

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU