FAU - Foreldrenes Arbeidsutvalg

FAU-medlemmer: 

  • FAU-leder: Kristel Alstad-Evjen (kristelalstadevjen@gmail.com)
  • Nestleder: Silje Nordbø
  • Økonomiansvarlig: Alf Bjerche
  • Referent: Ellen Bjelke Bygholm
  • Representant fra AKS: Ingunn Myklebust

 

FAU

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Drawing of a city

FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Nettsiden til fug.no har mange god råd til foreldre.
Foreldre som ønsker å ta verv på skolen kan også få veiledning her.

Sjekk ut fug.no for mer informasjon

Drawing of a city