FAU - Foreldrenes Arbeidsutvalg

FAU styret:

Leder: Kristel Alstad-Evjen: kristelalstadevjen@gmail.com

Nestleder: Silje Nordbø

Økonomiansvarlig: Kristina Slørdahl

Referent: Ellen Bjelke Bygholm

Representant fra Barneklubben: Katrine Thams Leonard

FAU

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Drawing of a city

FUG

Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Nettsiden til fug.no har mange god råd til foreldre.
Foreldre som ønsker å ta verv på skolen kan også få veiledning her.

Sjekk ut fug.no for mer informasjon

Drawing of a city