Hovedseksjon

SNO

Eleven har rett til særskildt norskopplæring inntil han eller hun ha tilstrekkelige norskkunnskaper til å følge den ordinære undervisningen i klassen. Dette er forsterket undervisning i norsk, som gis som tilrettelagt undervisningen innenfor den ordninære timeplanen i norskfaget.

Elever som har norsk som andrespråk vil sammen med læreren utføre kartlegginger av norskferdigheter, og deretter sammen med foresatte avgjøre om det skal fattes vedtak for dette tilbudet, paragraf 2.8 i opplæringsloven.