Hovedseksjon

VFL - Vurdering for læring

elever baker
 • Alle elever vet hva som er målet for et arbeid
 • Alle vet hvordan de må arbeide for å nå målene
 • Alle har en læringspartner, og disse vurderer innsatsen sin sammen
 • Alle store oppgaver har tydelige mål. Disse har tydelige kriterier for hvordan det må arbeides for å nå målet
 • Elevene har hverandre som læringspartnere
 • Læringspartnere hjelper og støtter hverandre og gir konstruktive tilbakemeldinger
 • Lærer gir eleven kontinuerlige tilbakemeldinger på om sosiale og faglige mål er nådd

I utviklingssamtaler med foresatte, elev og lærer er de samme målene tema

Våre vurderingsverktøy

 

 • To stjerner ett ønske
 • VØL-skjema
 • Kode i døra
 • Tommel opp – tommel ned
 • Trafikklys
 • Læringspartner – tilbakemeldinger