Elevrådet

Alle i elevrådet

Det ligger ingen begrensing i hvilke saker elevrådet kan ta opp, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser.

Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevene ved skolen, og de vedtak som elevrådet gjør, er et uttrykk for elevenes vilje.

På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak elevrådet gjør.

Elevrådet 2018/2019

Skoleåret 2020/21 er inspektør Jonny Borgås leder for elevrådet. Ta gjerne kontakt om du har noen tanker eller innspill om hva dere skal ta opp i elevrådet!  

Henvendelser via e-post: Jonny.borgas@ude.oslo.kommune.no

Forut -Skoleløpet 2016

Informasjonsfilm Forut-skoleløpet I: https://www.youtube.com/watch?v=kix2Pd8INYI

 

Informasjonsfilm Forut-skoleløpet II: https://www.youtube.com/watch?v=nUg8qv8bZFs

 

Forut - hjemmesiden om skoleløpet: https://forut.no/skolelopet/