Hovedseksjon

Elevrådet

Alle i elevrådet

Alle grunnskoler med 5.–7. trinn skal i henhold til Opplæringslovens §§ 11-2 og 11-6 ha et elevråd. Det ligger ingen begrensing i hvilke saker elevrådet kan ta opp, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser.

Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevene ved skolen, og de vedtak som elevrådet gjør, er et uttrykk for elevenes vilje.

På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak elevrådet gjør.

 

 

Elevrådet 2023/2024

Skoleåret 2023/24  er rektor Kathrine Wegge leder for elevrådet. Ta gjerne kontakt om du har noen tanker eller innspill om hva dere skal ta opp i elevrådet!  

Henvendelser via e-post: kathrine.wegge@osloskolen.no

 

Elevrådsleder:

 

Nestlder: