Hovedseksjon

Huseby skoles seks absolutte regler

  • Jeg respekterer andre
  • Jeg bruker fint språk når jeg snakker til andre
  • Jeg retter meg etter de voksnes beskjeder
  • Jeg møter presis og holder avtaler
  • Jeg tar vare på skolen og alt utstyret på skolen
  • Jeg har med meg nødvendig utstyr