Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten!

På Huseby er vi to helsesykepleiere, vi heter Synnøve og Tonje.

Formålet med skolehelsetjenesten er å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, samt bidra til gode miljømessige forhold. Alle barn og unge har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de går på.

Elevene følges opp etter et fast program (se nedenfor), hvor vaksinering, helseundersøkelser, undervisning og veiledning inngår, både individuelt og i grupper.

Helsesykepleier (tidligere kalt «helsesøster») er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi samarbeider tett med foresatte og skolens personale. Ved behov samarbeider vi også med andre instanser som BUP, PPT, fastlege, psykolog, barnevern og 2. linjetjenesten (sykehus etc.). Vaksiner tilbys etter anbefalt program fra Folkehelseinstituttet. Helsesykepleier kan formidle kontakt med bydelspsykolog og skolelegen.

Skolehelsetjenesten er gratis og tilgjengelig for alle skolens elever. Elever, lærere og foresatte kan komme innom kontoret, ringe eller sende mail om det er noe de vil snakke om. Vi har «åpen dør» for alle skolens elever, men ettersom vi sitter mye opptatt i møter og individuelle samtaler kan det være lurt å reservere tid. Vi forsøker å ha «åpen dør» for elevene i alle skolens friminutt. Helsesykepleier har taushetsplikt og gir ikke opplysninger videre uten samtykke.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes hjemmesider:

Skolehelsetjenestens standard program:

1. trinn: Skolestartundersøkelse med helsesykepleier og lege. Undervisning om vold og overgrep.
2. trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.
3. trinn: Veiing og måling. Undervisning om kosthold og fysisk aktivitet.
4. trinn: Undervisning om vold og overgrep.
5. trinn: Psykologisk førstehjelp.
6. trinn: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR). Undervisning seksuell helse/pubertet.
7. trinn: Vaksine mot HPV (humant papillomavirus). Det gis to doser (høst/vår). Undervisning: Overgang til ungdomsskolen.

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet her:

Helsesykepleiere ved Huseby skole:


Ny helsesykepleier i vikariat for Synnøve Melheim:
Lea Marie Kjelstrup Grøsland
Tlf. 96941358
E-post: leamariekjelstrup.grosland@bva.oslo.kommune.no
Sykepleier | Helsesykepleierstudent
Tilstede: Mandag til torsdag - 09.00-14.30 (Onsdager 09.00-12.00)

Lea er fraværende grunnet videreutdanning:
Høst 2023: 35, 38-39, 44-49
Våren 2024: 3-4, 7, 12 og 19

Tonje Marie Langmoen
Telefon: 477 90 811
E-post: tonjemarie.langmoen@bva.oslo.kommune.no
Tilstede: Mandag til fredag - 09.00-14.30 (Onsdager 09.00-12.00)

Tonje er fraværende grunnet videreutdanning:
Høst 2023: 38, 43, 46
Våren 2024: 4, 16, 19

Post til oss kan sendes til:
Bydel Vestre Aker
Helsestasjon og skolehelsetjenesten
Sørkedalsveien 150A
0754 Oslo

NB! Vi ønsker å bli papirløse, og oppfordrer derfor alle foresatte til å gå inn på helsenorge.no og aktivere skolehelsetjenesten som helsekontakt på barnet/barna. Da kan vi i skolehelsetjenesten sende og motta informasjon og innhente samtykke til vaksiner via helsenorge.no. Les mer her.