Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Trine Skorpen
Tilstede: Mandag og tirsdag kl. 08:30 – 15:00 
Telefon: 23 47 64 39 / 907 48 459
E-post: Trine.skorpen@bva.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Hanna Ulvund
Tilstede: Hver dag fra kl. 08:30 - 15.30
Telefon: 47788424
E-post: hanna.ulvund@bva.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Hilde Lund

Tilstede: Onsdag, torsdag og fredag kl. 08:30 - 15.30
Telefon: 94026686

E-post: hilde.lund@bva.oslo.kommune.no

 

For å komme i kontakt med helsesykepleier er det enklest å sende en e-post, da vi ofte sitter opptatt i samtaler eller møter. Helsesykepleier kan formidle kontakt med bydelspsykolog og evt. skolelegen. 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.