Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Trine Skorpen
Tilstede: Hver dag fra kl. 08:30 – 15:00 
Telefon: 23 47 64 39 / 907 48 459
E-post: Trine.skorpen@bva.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Ann Jeanette Heitmann
Tilstede: 
Telefon: 21802180 / 940 17310
E-post: annjeanett.heitmann@bva.oslo.kommune.no

For å komme i kontakt med helsesykepleier er det enklest å sende en e-post, da vi ofte sitter opptatt i samtaler eller møter. Helsesykepleier kan formidle kontakt med bydelspsykolog og evt. skolelegen. 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.