Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Hilde Lund
Tilstede: Hver dag kl. 08:30 - 15.30
Telefon: 94026686
E-post: Hilde.lund@bva.oslo.kommune.no

Helsesykepleier Trine Skorpen
Tilstede: Mandag og tirsdag kl. 08:30 – 15:00 
Telefon: 23 47 64 39 / 907 48 459
E-post: Trine.skorpen@bva.oslo.kommune.no

For å komme i kontakt med helsesykepleier er det enklest å sende en e-post, da vi ofte sitter opptatt i samtaler eller møter. Helsesykepleier kan formidle kontakt med bydelspsykolog og evt. skolelegen. 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider. 

Informasjon fra helsesøster