Helsesøster

Helsesøster Anette Espe
Tilstede: Mandag–torsdag 08.30–15.00
Telefon: 23 47 64 39 / 94156815

E-post: anette.espe@bva.oslo.kommune.no

For å komme i kontakt med helsesøster er det enklest å sende en e-post, da hun ofte sitter opptatt i samtaler eller møter. Helsesøster kan formidle kontakt med bydelspsykolog og evt. skolelegen. 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.