Skolens visjon: "Sammen former vi framtiden"

elever i skolegården

Huseby skole ble grunnlagt allerede i 1861, og skolen har alltid vært et viktig kultursenter i nærmiljøet. Elevtallet er ved skolestart høsten 2019 er 711 elever. Det er drøyt 80 ansatte ved skolen.

Skolen ligger nær marka med flotte friområder rundt. Klassene er flinke til å bruke uteområdene i nærmiljøet i undervisningen. Skolehagen vår er også flittig i bruk, og her kobles grunnleggende ferdigheter til praktisk natur- og miljøfag.

Elevene representerer et kulturelt mangfold, og det arbeides for at alle skal bli sett og respektert for sine kulturelle særpreg, og at alle skal oppleve et godt og trygt psykososialt miljø.

Skolens mangeårige slagord "et godt sted og lære og et godt sted å være" – understreker betydningen av at alle elever skal få forløst sitt læringspotensial, både ved tilrettelegging av undervisningen og ved å bli stilt tydelige krav og forventninger til. Men i tråd med at Huseby fra og med skoleåret 2019–20 har valgt å innføre læringbrett for alle elevene, meldte behovet for å markere en tydeligere og mer framtidsrettet vei for skolen. Vi er derfor stolte av vår nye visjon: "Sammen former vi framtiden"