Hovedseksjon

NISK

Hensikten er at elevene skal være bedre rustet til å delta i den ordinære opplæringen og lære de basale og grunnleggende norskspråklige ferdighetene som må ligge til grunn for å kunne følge opplæringsmålene i Kunnskapsløftet. Det er med andre ord forankret i Opplæringsloven § 2-8, 4.ledd og § 1-3.

Vi har informasjon på flere språk. Ta kontakt med skolen for å få informasjon på eget språk

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/kvalitet-i-osloskolen/kvalitetsutvikling-og-innsatsomrader/lese-skrive-og-sprakopplaring/nisk/#gref