Hovedseksjon

Ferie-AKS

AKS kartleser gul

I skolens ferier har AKS åpent fulle dager, det vil si fra klokken 7.30 - 16.30.

Påmelding:

For å kunne planlegge både bemanning og innhold på "ferie-AKS" er det helt nødvendig for oss å ha påmelding i forkant av feriene. Vi varsler via epost når vi åpner for påmelding. 

Innhold:

Når vi har åpent fulle dager ønsker vi å benytte muligheten til å gjøre ting vi ikke får gjort ellers, da reiser vi ofte på turer, har større prosjekt, arrangerer kino, aktivitetsdager og hygger oss litt ekstra. Ukeplan for feriene blir sendt ut i forkant av uken den gjelder.

Unntaket for turer er 1. trinn i august. Da bruker vi tiden her på skolen til å bli kjent med de nye elevene, og gjøre dem trygge med sine nye voksne og nye omgivelser.

For program når det er ferier: gå inn på "Ukeplaner".