Hovedseksjon

Leseopplæring - tips til foreldre

ugle på bok

Noe av det viktigste barna skal lære de første skoleårene, er å lese. Det er spennende å følge barnas leseutvikling. Ofte tenker vi på lesing som en grunnleggende ferdighet bare i norskfaget, men barn må lese i alle fag og for mange formål. Det å forstå betydningen av et skrevet budskap er viktig for å kunne delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte, samtidig som det er viktig for egen utvikling.

Vi lever i en tid med høy informasjonshastighet. Derfor handler det å lese også om å kunne bruke strategier for å forstå, tolke og finne informasjon om hva teksten handler om. Det er helt nødvendig for dagens lesere å kunne skille det som er viktig fra det som er mindre viktig.

Hver eneste dag bombarderes vi av skrevne budskap. Du har ikke mer enn fått på deg tøflene og åpnet kjøleskapsdøren eller brødboksen før du er i gang med å lese teksten på melkekartongen eller brødposen. Midt oppi dette befinner barna våre seg. De er noen racere til å fange opp budskapene som sendes ut, men trenger likevel din veiledning. Stopp opp i hverdagen og spør dem om hva de får ut av tekstene rundt seg.

Hvordan leser de en instruksjon? Hva får de med seg når det dukker opp tekster på pc-skjermen som informerer om alt fra virus til reklame? Skjønner de alt som blir sagt på tv? Hvordan tolker de en faktatekst i RLE-boka si? Får de med seg sammenhengen i boka de leser? 

Tenk over hvordan du selv leser. Skummer du avisartikkelen raskt etter mer informasjon om det overskriften fortalte? Leser du stort sett bare bildetekster og oppfatter budskapet ut fra dette? Du bruker smarte lesestrategier for å finne informasjonen du er ute etter så raskt som mulig.

Lesestrategier er måter å lete etter ledetråder i teksten på for å forstå hva den betyr. Alle lesere bruker strategier for å lese. Lærere og foreldre kan hjelpe barna med å forstå teksten ved å snakke om bildene som gjerne ledsager teksten, ved å undre seg sammen over hva bildene forteller, eller ved å se på overskrifter og enkeltord. Hva kan dette handle om tro? Hvorfor er det bilde av et troll som spiser ost her, tror du? Se på leseleksen til førsteklassingen og spør ham hva han tror teksten handler om ut fra bildene på siden teksten er hentet fra. Lytt til barnet når han leser høyt.

Be ham om å gjenfortelle med egne ord. Når det litt eldre barnet stønner oppgitt over tolv spørsmål som skal besvares i historieleksen, ber du henne fortelle deg innholdet i teksten ved å se på bilder, lese overskrifter og det som står i margen. Nedenfor finner du flere enkle tips om hvordan du kan hjelpe barnet ditt med lesingen.

Tips for den første leseopplæringen

  • La fingeren følge tekstlinjene når dere leser, slik at barnet kan «lese» sammen med deg. 
  • Når dere kommer til rare og vanskelige ord, kan dere stoppe opp og snakke om hva ordet betyr 
  • Forsøk deg også med rimord, du sier SOPP – barnet rimer og sier KOPP.
  • Benytt små daglige anledninger til å lære barnet hva bokstavene heter. I butikken fins Yoghurt på Y, Zalo på Z og M for melk. Be ungen om å gjette hva den første bokstaven i Yoghurt heter – og så videre. 
  • Gi barnet ditt oppmuntring, ros og støtte.
  • Unngå sammenligninger med andre barn.