Hovedseksjon

Skole-hjemsamarbeid

Skolens innsats for å involvere foreldre, og skape en felles forståelse for vårt læringsarbeid både faglig og sosialt er helt nødvendig for å skape gode resultater. For oss er det å ha foreldre med når det kniper, helt avgjørende for å lykkes.

Skole–hjemsamarbeidet hviler på to pilarer:

  • Foreldre er hovedansvarlige for egne barn, også når det gjelder opplæring.
  • Skolen er ansvarlig for å innholdet i opplæringen. Skolen er også ansvarlig for at samarbeidet med hjemmene finner sted, og samtidig tar foreldrenes hovedansvar for opplæringen på alvor.

Se mer informasjon på Oslo kommunes nettsider