Læringsbrett 1:1 på Huseby skole

Laeringsbrett i bruk

Visjonen for prosjekt læringsbrett på Huseby er Forberedt for fremtiden

Skoleåret 16/17 undersøkte vi mulighetene for innføring av læringsbrett på sjette trinn, for å gjennomføre en pilot. Elever og lærere startet opp høsten 2017 med læringsbrett 1:1. Lærerne på trinnet brukte pilotåret på å utvikle egen kompetanse og standarder for god praksis i et digitalt klasserom. Både ansatte og elever uttrykte tidlig at de var fornøyd med ny praksis så Huseby skole valgte å utvide piloten slik at vi fra høsten 2018 har iPad 1:1 på både sjette og syvende trinn.

Fordeler vi har opplevd så langt; elevene blir mer aktive i sin læringsprosess, de utvikles til å bli mer produktive i sin læringsform (fra konsumenter til produsenter), undervisningen blir mer variert metodisk, IKT blir naturlig integrert som grunnleggende ferdighet, flere opplever økt grad av gleder ved skolearbeid og økt motivasjon til å jobbe med skolearbeid, mange opplever også større grad av mestring på skolen.

Vi er hele tiden bevisst på utfordringene som kan følge med bruk av læringsbrett 1:1 i undervisningen. Som for eksempel distraksjon og avsporinger på nettet hos elever. Skolen legger vekt på godt nettvett som en del av undervisningen.

God klasseledelse vil alltid være det mest sentrale for å skape et godt læringsmiljø. Vi ønsker at læringsbrettet skal brukes i alle fag der det kan bidra til økt læringsutbytte.

Hvis dere har spørsmål eller innspill kan dere kontakte Solveig Vartdal Karlsen, assisterende rektor.