Læringsbrett 1:1 på Huseby skole

Laeringsbrett i bruk

Skoleåret 19/20 innføres bruk av læringsbrett i undervisningen for alle elevene på Huseby skole, etter en toårsperiode med piloteringer på sjette og sjuende trinn som har gitt positive erfaringer. Læringsbrettet brukes aktivt i elevenes læringsprosesser, og målet er at hver elev skal få maksimalt læringsutbytte ut fra sine forutsetninger.

Av viktige fordeler vi har opplevd så langt, er at elevene blir mer aktive i sin læringsprosess, de utvikles til å bli mer produktive i sin læringsform (fra konsumenter til produsenter), samt at undervisningen blir mer variert metodisk. IKT blir naturlig integrert som grunnleggende ferdighet, og vi erfarer at flere opplever økt glede og økt motivasjon til å jobbe med skolearbeid, samt at mange opplever større grad av mestring på skolen.

Som skole er vi hele tiden bevisst på utfordringene som kan følge med bruk av læringsbrett 1:1 i undervisningen, eksempelvis distraksjon og avsporinger på nettet hos elever. Skolen legger vekt på godt nettvett som en del av undervisningen.

God klasseledelse vil alltid være det mest sentrale for å skape et godt læringsmiljø. Vi ønsker at læringsbrettet skal brukes i alle fag der det kan bidra til økt læringsutbytte.

Vi er i gang med en stor satsing på kollektiv opplæring av både ledelse og lærere, for å sikre at vi skal være godt rustet til å gi elevene det aller beste når vi starter opp skoleåret 19/20.

Også foreldre skal få ta del i vår opplæringspakke, på høstens foreldremøter vil vi gi ytterligere informasjon og opplæring. Vi har laget en grundig informsjonsbrosjyre og et oppsett med de meste vanlige spørsmålene og svarene som reiser seg når skolene benytter læringsbrett i undervisningen.

Apper som brukes på Huseby skole: