Hovedseksjon

Lekselesing på skolen

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Formålet med lekselesing på skolen, er å gi støtte til læringsarbeidet og regnes ikke som en del av den formelle opplæringen til eleven. Det er et frivillig tilbud om å sitte på skolen og gjøre lekser sammen med andre elever og med støtte fra en voksen.

Elevene sitter og arbeider til de er ferdige, og kan da stille forlate lokalet. Påmeldingen gjelder i utgangspunktet for hele skoleåret, men er ikke bindende. Ved avmelding må skolen få beskjed.