Hovedseksjon

Fakta om Huseby skole

  • Barneskole 1.–7. trinn
  • Grunnlagt i 1861
  • Ligger ved Hovseter T-banestasjon, i Vestre Aker bydel
  • 646 elever fordelt på 28 klasser
  • Skolebygningen består av hovedbygning, Kuben og Det hvite huset
  • To store skolegårder med lekeapparater og fotballbane
  • Skolens visjon: Sammen former vi framtiden

 

Huseby skole på instagram!

Nå kan du følge Huseby skole på instagram! Her legger vi ut smått og stort fra skolehverdagen, samt minner om de viktige tingene som skjer akkurat som vi gjør på hjemmesiden vår. Bilder av voksne og barn legges ikke ut uten tillatelse. Legg til husebyskole på instagram. #husebyskole #sammenformervifremtiden

Vi er en miljøfyrtårn skole

Null mobbing