Ledelse og ansatte

Ledelsen

Kathrine Wegge – rektor 
kathrine.wegge@ude.oslo.kommune.no
Solveig Vartdal Karlsen – assisterende rektor
Ansvarlig for 6. og 7. trinn
solveig.vartdal.karlsen@ude.oslo.kommune.no
Jonny Borgås – inspektør
Ansvarlig for 4. og 5.trinn
jonny.borgas@ude.oslo.kommune.no
Marianne Kjeverud Astrup – inspektør
Ansvarlig for 1., 2. og 3. trinn
marianne.Kjeverud.Astrup@ude.oslo.kommune.no
Lene Kvalsnes – inspektør
lene.kvalsnes@ude.oslo.kommune.no


Administrasjonen

Elisabeth Raad Bjørnstad – Fungerende kontorleder                                  
elisabeth.bjornstad@ude.oslo.kommune.no

Camilla Alderin – konsulent
camilla.alderin@ude.oslo.kommune.no

Inger Anne Haugli Lie – Sosiallærer  
IngerAnne.HaugliLie@ude.oslo.kommune.no                                  

Aina Stenberg – vikarinnkaller
aista005@osloskolen.no

Mohammed Corr – Vaktmester                                                        
mohammed.corr@osloskolen.no 

 

Undervisningspersonale

Kontaktlærere 1. trinn:

1A Camilla Klafstad 
1B marit Dancke Arnesen
1C Hans Hübert 

1D Hedda By Johnson


Kontaktlærere 2. trinn:
2A Helle Janssen
2B Cassandre Bach-Gansmo
2C Annicken Kristiansen 
2D Siv Bogsveen


Kontaktlærere 3. trinn:
3A Thomas Overen
3B Stine Borgersrud
3C Tore Rundsveen
3D Marianne Fladmark


Kontaktlærere 4. trinn:
4A Aleksander Hansen
4B Hilde Løkhaug
4C Anne Marte Vangerud
4D Daniel Krogh

Kontaktlærere 5. trinn:
5A Lars Myrvold
5B Rente Olaussen/Kristin C Arvesen
5C Markus Smith
5D Charlotte Døhlie
5E Markus Wessel Nyhagen

Kontaktlærere 6. trinn:
6A Henning Sørlie
6B Sondre Midtun
6C Jo Petter Ramberg
6D Henny Saugnes


Kontaktlærere 7. trinn:
7A Silje Marie Hansen
7B Torunn Sivertsen
7C Lars Erik Skårås
7D Annette Lundgaard
7E Andre Evensen

Spesialpedagoger:
Gudny H. Lundstadsveen
Kaja Borgen
Lotte Finnerud
Linda Gustavsson
Warda Adem
Fride Lillsdatter Ludvigsen

Faglærere:
Magnus Torbjørnsen
Cato Kofstad
Elisabeth Ribe Nilsen
Espen Hårstad
Eva Sørlie
Karoline Vatne Rottem
Linda Syvertsen
Liv Tone Nilsen
Sandra Fuglseth

Henriette Slettvold

Ressurslærere:
Kari Aabø
Linda Gjelsten
Ingeborg Anly
Marius Muggerud

Assistenter:
Aina Stenberg
Shataw Mirzaei
Berit Rogge

I permisjon:

Anna Fløystrand

Kenneth Røsberg
Charlotte Amalie Skaar
Line Hestås

Tilsynsvakter:
Gaute Refsum – mandag og onsdag, tlf: 46427037
Kari W Gundhus – tirsdag og torsdag, tlf:  + 45 22145226

 

Kontaktinformasjon til skolen

Telefon:  22 70 32 50

Email: huseby@ude.oslo.kommune.no