Ledelse og ansatte

Ledelsen

Kathrine Wegge - Rektor                                                            
kathrine.wegge@ude.oslo.kommune.no

Solveig Vartdal Karlsen - Assisterende rektor
Ansvarlig for 6. og 7. trinn
solveig.vartdal.karlsen@ude.oslo.kommune.no

Jonny Borgås - Inspektør
Ansvarlig for 4. og 5.trinn
jonny.borgas@ude.oslo.kommune.no


Lene Kvalsnes - Inspektør
Ansvarlig for 1., 2. og 3. trinn
lene.kvalsnes@ude.oslo.kommune.no


Administrasjonen

Unni Danielsen - Kontorleder
Unni.Danielsen@ude.oslo.kommune.no

Elisabeth Raad Bjørnstad - Konsulent                                  
elisabeth.bjornstad@ude.oslo.kommune.no

Linda Gustavsson - Vikaransvarlig
linda.gustavsson@ude.oslo.kommune.no

Inger Anne Haugli Lie - Sosiallærer  
IngerAnne.HaugliLie@ude.oslo.kommune.no

Britt Kongsvik - Biblioteklærer
britt.kongsvik@osloskolen.no                                                     

Mohammed Corr - Vaktmester                                                              
mohammed.corr@osloskolen.no 

 

Ansatte 

 

Kontaktlærere trinn 1:

1A Hans Hübert
1B Anna Fløystrand
1C Annicken Kristiansen
1D Siv Bogsveen
 

Kontaktlærere trinn 2:

2A Thomas Overen
2B Marit Dancke Arnesen
2C Helle Janssen
2D Marianne Fladmark

 

Kontaktlærere trinn 3:

3A Aleksander Hansen
3B Hilde Løkhaug
3C Charlotte Amalie Skaar
3D Camilla Klafstad

Kontaktlærere trinn 4:
4A Sondre Winnæss
4B Rente Olaussen/Marthe Blybakken
4C Markus Smith
4D Charlotte Døhlie
4E Markus Wessel Nyhagen

Kontaktlærere trinn 5:
5A Henning Sørlie
5B Sondre Midtun
5C Silje Marie Hansen
5D Henny Saugnes

Kontaktlærere trinn 6:
6A Marius Muggerud
6B Torunn Sivertsen
6C Lars Erik Skårås
6D Annette Lundgaard
6E Andre Evensen

Kontaktlærere trinn 7:
7A Cassandre Bach-Gansmo
7B Kenneth Røsberg
7C Lars Myrvold
7D Magnus Torbjørnsen

Spesialpedagoger:
Daniel Jordet
Gudny H. Lundstadsveen
Samim Habibi
Henriette Slettvold
Kaja Borgen
Lotte Finnerud
Linda Gustavsson
Warda Adem

Faglærere:
Cato Kofstad
Line Hestås
Britt Kongsvik
Elisabeth Ribe Nilsen
Espen Hårstad
Eva Sørlie
Karoline Vatne Rottem
Linda Syvertsen
Frans Peter Enger
Gina Breitveit

Ressurslærere:
Kari Aabø
Linda Gjelsten
Ingeborg Anly

Assistenter:
Aina Stenberg
Shataw Mirzaei
Marie Markussen
Eric Cihiluka
Aleksandr Marutik
Ingrid O. Vagstein
Hanne Hovland
Rakel Helene Ødegaard
Bendik Tveit Haraldstad
Erik Ringdal
Sindre Martinsen

I permisjon:
Marianne Kjeverud Astrup

Tilsynsvakter:
Gaute Refsum – mandag og onsdag, tlf: 46427037
Olav Gundhus – tirsdag og torsdag, tlf: 991 07 799