Ledelse og ansatte

Ledelsen

Kathrine Wegge - Rektor                                                            
kathrine.wegge@ude.oslo.kommune.no

Camilla E. Torsæter -  Assisterende rektor       
Ansvarlig for 6. og 7.trinn
camilla.torsaeter@ude.oslo.kommune.no

Jonny Borgås - Inspektør   
Ansvarlig for 4. og 5.trinn
jonny.borgas@ude.oslo.kommune.no

Marianne Kjeverud Astrup - Inspektør
Ansvarlig for 1.,2. og 3. trinn
Marianne.Kjeverud.Astrup@ude.oslo.kommune.no

Administrasjonen

Unni Danielsen - Kontorleder
Unni.Danielsen@ude.oslo.kommune.no

Elisabeth Raad Bjørnstad - Konsulent                                  
elisabeth.bjornstad@ude.oslo.kommune.no

Inger Anne Haugli Lie - Sosiallærer  
IngerAnne.HaugliLie@ude.oslo.kommune.no

Britt Kongsvik - Biblioteklærer
britt.kongsvik@osloskolen.no                                                     

Mohammed Corr - Vaktmester                                                              
mohammed.corr@osloskolen.no 

Ansatte 

Kontaktlærere trinn 1:

1A Ingrid Marie Nyhus
1B Marit Dancke Arnesen
1C Helle Maria Jansen
1D Marianne Fladmark
1E Anna Fløystrand

Kontaktlærere trinn 2:

2A Hans Hübert
2B Hilde Løkhaug
2C Charlotte Skaar
2D Camilla Klafstad

Kontaktlærere trinn 3:

3A Siv Bogsveen
3B Anna Barbara Sagvolden
3C Markus Smith
3D Charlotte Døhlie
3E Anne Marte Vangerud

Kontaktlærere trinn 4:

4A Aleksander Hansen /Line Hestås
4B Sondre Midtun
4C Silje Marie Schau
4D Kristi Brøvig

Kontaktlærere trinn 5:

5A Marius Muggerud
5B Torunn Syvertsen
5C Silje Haukås
5D Annette Lundgaard
5E Markus Nyhagen

Kontaktlærere trinn 6:

6A Cassandre Bach-Gansmo
6B Kenneth Røsberg
6C Lars Myrvold
6D Magnus Torbjørnsen/Renate Olaussen

Kontaktlærere trinn 7:

7A Elise Fosshaug
7B Vegar Helgesen Annette Lundgaard
7C Frans Peter Bull Enger
7D Thomas Overen

Spesialpedagoger:

Kristian Degnæs
Fredrik Fongen
Gudny H. Lundstadsveen
Henriette Slettvold
Kaja Borgen
Lotte Finnerud
Kjersti H. Mo

Faglærere:

Cato Kofstad
Elisabeth Ribe Nilsen
Espen Hårstad
Eva Sørlie
Anna Hedberg
Karoline Vatne Rottem
Lars Erik Skårås
Linda Syvertsen
Liv-Tone Nilsen

Assistenter:

Ali Josefsen
Aina Stenberg
Tina Remann
Mats Kristiansen

I permisjon:

Lene Kvalsnes
Doris Johannesen
Kjersti Due
Knut Erik
Marte Blybakken

Tilsynsvakter:

Sander Torsæter – mandag og onsdag 948 74 981
Olav Gundhus – tirsdag og torsdag 991 07 799