Ledelse og ansatte

Ledelsen

Kathrine Wegge – rektor 
kathrine.wegge@osloskolen.no

Solveig Vartdal Karlsen – assisterende rektor
Ansvarlig for 5., 6. og 7. trinn
solveig.karlsen@osloskolen.no 

Lene Kvalsnes – inspektør
Ansvarlig for 4. og 5. trinn
lene.kvalsnes@osloskolen.no

Marianne Kjeverud Astrup – inspektør
Ansvarlig for 1., 2. og 3. trinn
marianne.astrup@osloskolen.no 


Administrasjonen

Elisabeth Raad Bjørnstad – Kontorleder
elisabeth.bjornstad@osloskolen.no 

Camilla Alderin – Førstekonsulent
camilla.alderin@ude.oslo.kommune.no

Inger Anne Haugli Lie – Sosiallærer
inger.lie@osloskolen.no

Aina Stenberg – Vikarinnkaller
aina.stenberg@osloskolen.no

Mohammed Corr – Vaktmester
mohammed.corr@osloskolen.no 

 

Undervisningspersonale

Kontaktlærere 1. trinn:

1A Hans Hübert
1B Siv Bogsveen og Tina Remman
1C Anne Marte Vangerud og Renate Olaussen

1D Kristin Dørum

Kontaktlærere 2. trinn:

2A Sigrid Vinje
2B Annicken Kristiansen
2C Marianne Fladmark 

Kontaktlærere 3. trinn:
3A Iris Solli
3B Sandra Fuglseth
3C Camilla Klafstad 
3D Hedda By Johnsen

Kontaktlærere 4. trinn:
4A Silje Marie Hansen
4B Cassandre Bach-Gansmo
4C Martine Løwe
4D Magnus Fjoran Torbjørnsen

Kontaktlærere 5. trinn:
5A Henny Jüttermann 

5B Stine Borgersrud
5C Tore Rundsveen
5D Lars Erik Skårås

Kontaktlærere 6. trinn:
6A Aleksander Hansen
6B Hilde Næsse Løkhaug
6C Henning Sørlie
6D Daniel Krogh

Kontaktlærere 7. trinn:
7A Lars Myrvold
7B Kristin Arvesen
7C Markus Smith
7D Charlotte Døhlie
7E Andre Evensen

Spesialpedagoger:

Johanne Amtedal

Gudny H. Lundstadsveen
Ingrid Totland Haraldseid
Silje Magnussen
Warda Adem
Kamilla Hadland


Faglærere:
Cato Kofstad
Elisabeth Ribe Nilsen
Espen Hårstad
Eva Sørlie
Karoline Vatne Rottem
Line Hestås
Torjus Bergan
Anita Elgsås
Markus Wessel Nyhagen

Tomm Olkvam


Ressurslærere lesing og skriving:
Kari Aabø
Linda Gjelsten
Ingeborg Anly

Assistenter:
Aina Stenberg
Shataw Mirzaei

I permisjon:
Kaja Borgen
Fride Lillsdatter Ludvigsen

Anna Fløystrand

Lotte Finnerud

Jo Petter Ramberg

Tilsynsvakter:
Gaute Refsum – mandag og onsdag, tlf: 46427037
Olav W Gundhus – tirsdag og torsdag, tlf: 99107799

Kontaktinformasjon til skolen

Telefon:  22 70 32 50
E-post: postmottak@osloskolen.no