Ledelse og ansatte

Ledelsen

Kathrine Wegge - Rektor                                                            
kathrine.wegge@ude.oslo.kommune.no

Solveig Vartdal Karlsen - Assisterende rektor
Ansvarlig for 6. og 7. trinn
solveig.vartdal.karlsen@ude.oslo.kommune.no

Jonny Borgås - Inspektør
Ansvarlig for 4. og 5.trinn
jonny.borgas@ude.oslo.kommune.no


Lene Kvalsnes - Inspektør
Ansvarlig for 1., 2. og 3. trinn
lene.kvalsnes@ude.oslo.kommune.no


Administrasjonen

Unni Danielsen - Kontorleder
Unni.Danielsen@ude.oslo.kommune.no

Elisabeth Raad Bjørnstad - Konsulent                                  
elisabeth.bjornstad@ude.oslo.kommune.no

Linda Gustavsson - Vikaransvarlig
linda.gustavsson@ude.oslo.kommune.no

Inger Anne Haugli Lie - Sosiallærer  
IngerAnne.HaugliLie@ude.oslo.kommune.no

Britt Kongsvik - Biblioteklærer
britt.kongsvik@osloskolen.no                                                     

Mohammed Corr - Vaktmester                                                              
mohammed.corr@osloskolen.no 

 

Ansatte 

 

Kontaktlærere trinn 1:

1A Ingrid Marie Nyhus
1B Marit Dancke Arnesen
1C Helle Maria Jansen
1D Marianne Fladmark
1E Anna Fløystrand

 

Kontaktlærere trinn 2:

2A Hans Hübert
2B Hilde Løkhaug
2C Charlotte Skaar
2D Camilla Klafstad

 

Kontaktlærere trinn 3:

3A Siv Bogsveen
3B Marthe Dokka Blybakken
3C Markus Smith
3D Charlotte Døhlie
3E Anne Marte Vangerud

 

Kontaktlærere trinn 4:

4A Aleksander Hansen /Line Hestås
4B Sondre Midtun
4C Silje Marie Hansen
4D Kristi Brøvig

 

Kontaktlærere trinn 5:

5A Marius Muggerud
5B Torunn Syvertsen
5C Sondre Winnæss
5D Annette Lundgaard
5E Markus Nyhagen

 

Kontaktlærere trinn 6:

6A Cassandre Bach-Gansmo
6B Kenneth Røsberg
6C Lars Myrvold
6D Magnus Torbjørnsen/Renate Olaussen

 

Kontaktlærere trinn 7:

7A Elise Fosshaug
7B Vegar Helgesen
7C Frans Peter Bull Enger
7D Thomas Overen

 

Spesialpedagoger:

Kristian Degnæs
Fredrik Fongen
Gudny H. Lundstadsveen
Henriette Slettvold
Kaja Borgen
Lotte Finnerud
Kjersti H. Mo
Linda Gustavsson
Gunnel Maria Kvisgaard

Faglærere:

Cato Kofstad
Elisabeth Ribe Nilsen
Espen Hårstad
Eva Sørlie
Anna Hedberg
Karoline Vatne Rottem
Lars Erik Skårås
Linda Syvertsen
Liv-Tone Nilsen
Sandra Fuglseth
Ingeborg Anly

Assistenter:
Aina Stenberg
Tina Remman
Mats Kristiansen
Shataw Mirzaei
Marie Markussen
Eric Cihiluka
Aleksandr Marutik
Ingrid O. Vagstein
Hanne Hovland
Rakel Helene Ødegaard
Bendik Tveit Haraldstad
Erik Ringdal
Sindre Martinsen

I permisjon:

Marianne Kjeverud Astrup

Tilsynsvakter:
Gaute Refsum – mandag og onsdag, tlf: 46427037
Olav Gundhus – tirsdag og torsdag, tlf: 991 07 799