Ledelse og ansatte

Ledelsen

Kathrine Wegge – rektor 
kathrine.wegge@osloskolen.no

Solveig Vartdal Karlsen – assisterende rektor
Ansvarlig for 5., 6. og 7. trinn
solveig.karlsen@osloskolen.no 

Lene Kvalsnes – inspektør
Ansvarlig for 4. trinn
lene.kvalsnes@osloskolen.no

Marianne Kjeverud Astrup – inspektør
Ansvarlig for 1., 2. og 3. trinn
marianne.astrup@osloskolen.no 


Administrasjonen

Elisabeth Raad Bjørnstad – Kontorleder
elisabeth.bjornstad@osloskolen.no 

Camilla Alderin – Førstekonsulent
camilla.alderin@ude.oslo.kommune.no

Inger Anne Haugli Lie – Sosiallærer
inger.lie@osloskolen.no

Aina Stenberg – Vikarinnkaller
aina.stenberg@osloskolen.no

Mohammed Corr – Vaktmester
mohammed.corr@osloskolen.no 

 

Undervisningspersonale

Kontaktlærere 1. trinn:

1A Anna Moland Fløystrand
1B Annicken Kristiansen
1C Marianne Fladmark 

Kontaktlærere 2. trinn:
2A Hans Hübert 
2B Marit Dancke Arnesen
2C Camilla Klafstad 
2D Hedda By Johnsen

Kontaktlærere 3. trinn:
3A Silje Marie Hansen
3B Cassandre Bach-Gansmo
3C Martine Løwe
3D Siv Bogsveen / Annette Lundgaard

Kontaktlærere 4. trinn:
4A Thomas Overen
4B Stine Borgersrud
4C Tore Rundsveen
4D Lars Erik Skårås

Kontaktlærere 5. trinn:
5A Aleksander Hansen
5B Hilde Næsse Løkhaug
5C Anne Marte Vangerud / Renate Olaussen
5D Daniel Krogh

Kontaktlærere 6. trinn:
6A Lars Myrvold
6B Kristin Arvesen
6C Markus Smith
6D Charlotte Døhlie
6E Andre Evensen

Kontaktlærere 7. trinn:
7A Henning Sørlie
7B Kenneth Rødsberg
7C Jo Petter Ramberg
7D Henny Jüttermann 

Spesialpedagoger:
Gudny H. Lundstadsveen
Ingrid Totland Haraldseid
Lotte Finnerud
Linda Gustavsson
Warda Adem
Hani Deljou
Sigrind Vinje

Faglærere:
Magnus Torbjørnsen
Cato Kofstad
Elisabeth Ribe Nilsen
Espen Hårstad
Eva Sørlie
Karoline Vatne Rottem
Line Hestås
Liv Tone Nilsen
Sandra Fuglseth
Markus Wessel Nyhagen


Ressurslærere:
Kari Aabø
Linda Gjelsten
Ingeborg Anly
Marius Muggerud

Assistenter:
Aina Stenberg
Shataw Mirzaei
Berit Rogge

I permisjon:
Kaja Borgen
Fride Lillsdatter Ludvigsen

Tilsynsvakter:
Gaute Refsum – mandag og onsdag, tlf: 46427037
Kari W Gundhus – tirsdag og torsdag, tlf:  + 45 22145226

Kontaktinformasjon til skolen

Telefon:  22 70 32 50
E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no