Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ og har uttalerett i saker som gjelder skolemiljøet (opplæringslova kapittel 9a). Skolemiljøutvalget kan ikke fatte vedtak. Oppgavene vil i stor utstrekning omfattes av arbeidsmiljøutvalgets (AMUs) oppgaver. Ordningen er regulert i opplæringsloven §§ 11-1a og 11-5a.

Bystyret har vedtatt hvordan skolemiljøutvalgene i Osloskolen skal organiseres.

Politisk representant: Terje Bjøro
Foreldrerepresentant: Stina Bjørge, Yvonne Castres
Skolens representanter: Kathrine Wegge og Markus Smith
Elevrådsrepresentanter: Selma Eriksen Haugen 

Her er Utdanningsdirektoratets presentasjon om skolemiljøutvalg.