Pris, heltid- eller deltidsplass

Priser fastsettes av generalforsamling på årsmøte, se oversikten nedenfor.

Redusert oppholdsbetaling fastsettes av Oslo kommune. Huseby aks følger kommunal gradering av reduserte satser. Oversikt finnes på: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/pris-og-betaling/#gref

 

Heltidsplass betyr at eleven kan være på AKS alle 5 dagene i uken. Pris er 3174 kroner.

Deltidsplass betyr at eleven kan være på AKS 3 dager i uken. Dere velger da hvilke 3 dager eleven skal være på AKS. Valg av dager kan endres med 1 måneds varsel. Pris er 2145 kroner.

 

5. klubben har egne satser og er satt til 1900 kroner for heltid (5 dager) og 1600 kroner for deltid (3 dager).

 

Ønsker dere å bytte fra heltid- til deltid, eller omvendt, er det 1 måneds varsel.

 

Heltid- og deltidplass gjelder også når AKS har åpent i skolens ferier.