Heltid- eller deltidsplass

Heltidsplass betyr at eleven kan være på AKS alle 5 dagene i uken. Pris er 3174 kroner.

Deltidsplass betyr at eleven kan være på AKS 3 dager i uken. Dere velger da hvilke 3 dager eleven skal være på AKS. Valg av dager kan endres med 1 måneds varsel. Pris er 2145 kroner.

 

Ønsker dere å bytte fra heltid- til deltid, eller omvendt, er det 1 måneds varsel.

 

Heltid- og deltidplass gjelder også når AKS har åpent i skolens ferier.