Hovedseksjon

Søke/Endre/Oppsigelse av plass

Søke om plass:

 Oppsigelse av plass:

Permisjon:

  • Det er ikke mulig å søke om permisjon fra AKS. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke på nytt igjen senere.