Hovedseksjon

Reglement for orden og oppførsel

Les Osloskolens felles ordensreglement

Tilleggsregler gjeldende for Huseby skole

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

  • å spise godteri og tygge tyggegummi
  • å benytte musikkmedier i timer og friminutt
  • å bruke mobiltelfon og mobile klokker på skolens område. Telefonen og/eller klokken skal være avslått og ligge i sekken


Sanksjoner

Huseby skole vil i tillegg benytte følgende sanksjoner ved brudd på Osloskolens regler for orden og oppførsel:

  • Kontakt med hjemmet, fortrinnsvis per telefon ved lærer, sosiallærer eller skolens ledelse
  • Miste retten til å ha friminutt, gjeldende ut dagen eller flere dager
  • Møte opp før skoletid, for å forhindre krenkende atferd/ mobbing av medelev på skoleveien
  • Bli igjen etter skoletid, for å forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skoleveien
  • Opphold i kun begrensede og definerte områder av skoles areal