Reglement for orden og oppførsel

Les Osloskolens felles ordensreglement

Tilleggsregler gjeldende for Huseby skole:

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

  • å spise godteri og tygge tyggegummi
  • å benytte MP3-spillere og andre musikkmedier i timer og friminutt
  • å bruke mobiltelefon i skoletiden. Hvis mobil medbringes på skolen skal den være slått av. Gjelder både i timene og i friminuttene.

Huseby skole vil i tillegg benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

  • Anmerkning. Utskrift av anmerkning sendes hjem.
  • Kontakt med hjemmet, fortrinnsvis per telefon ved lærer, sosiallærer eller rektor.
  • Miste retten til å ha friminutt, gjeldende ut dagen eller flere dager.
  • Møte opp før skoletid for å forhindre krenkende atferd/ mobbing av medelev på skoleveien.
  • Sitte igjen etter skoletid for å gjøre skolearbeid som ikke er blitt gjort i tide, eller forhindre krenkende atferd/mobbing av medelev på skoleveien.
  • Opphold i kun begrensede og definerte områder av skoles areal.
  • Fotfølging av en voksen for å forhindre krenkende atferd av medelev(er).

(Tillegg til forskriften gjeldende for Huseby skole ble vedtatt i driftsstyret 17.01.2013)