Nye førsteklassinger høsten 2021

Det er mye som er nytt og spennende når man skal skal starte på skolen for første gang, både for barn og foresatte. Derfor skal vi her samle informasjonen som er kjekt for dere å vite i oppstartsfasen. 

For generell informasjon er det bare å titte rundt på siden. 

Påmelding:

Vi har sendt ut påmelding på mail (per brev der vi ikke har mailadresser). Sjekk din spamfolder om du ikke finner mailen fra oss. Finner du fortsatt ikke mailen, skriv til oss på akshuseby.kull2122@gmail.com , så får dere påmeldingsskjema direkte.

OBS: Påmeldingsfrist er 14. mai.

Pris:

Oslo kommune tilbyr gratis deltidsplass for førstetrinn. Det vil hos oss si at dersom dere velger deltidsplass (da kan barnet være på AKS 3 dager i uken) så er det Oslo kommune som betaler dette. Velger dere heltidsplass (da kan barnet være på AKS alle 5 dagene), så koster dette 1050 kroner.